Vi vill tacka:

FSAB Fastighets & Saneringstjänst

för att det ställer upp och sponsrar oss med container så vi kan hålla reda på soporna ordentligt miljömässigt.

Vi vill tacka:

Coop, Ekeby, Uppsala

för att de sponsrar oss aktörer och  utställare som bor i tält under dessa dagar så vi får frukost. 

Vi vill Tacka:

Recover i Uppsala

för att de sponsrar oss att tömma Bajamajorna till detta event.

www.recover.se

Telefonnummer: 0771- 103 500

Vi tacka:

Lindvalls Kaffe i Uppsala

för att de sponsrar oss med kaffe, så vi aktörer och utställare får morgonkaffe.

Vi vill tacka.

HLL HYRESLANDSLAGET

för att de sponsrar oss  med elkablar och elstationer.


Vi vill tacka:

Ramudden

för att de sponsrar oss med trafikljus så att det inte blir stopp i allén.

Vi vill tacka:

Cedecor

för att de sponsrar oss med banderoll

Vi vill tacka:

Grådö mejeri

för att de sponsrar om smed sin goda produkter, ost, smör och yoghurt så vi aktörer och utställare får frukost

Vi vill tacka:

ABT Bolagen

för att de sponsrar oss med sand till Tornerspelsplatsen så inte hästarna halkar i gräset.