Wenngarns Medeltidsdagar 

17 -19 maj 2024
      Anmälningsblankett:


Marknadshyra: Utställare 1200:- för 3 meter sen 100 kr /meter.

Mattält: Enligt avtal

Lättare frukost ingår.


Elkostnad husbil/husvagn: 250 kr/helg samt Marknadsstånd 250 kr.


Namn:_________________________________________

Företag:________________________________________

Adress:_________________________________________
Org.nr/P.nr_____________________________________

E-mail:_________________________________________

Hemsida:_______________________________________

Telefon:________________________________________

Vad säljer Ni:____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Bilder för att lägga ut på hemsida skickas till info@magmar.se

Hur stort Tält:___________________________________

Antal som kommer:_______________________________

Behöver Ni el till:

Husbil/Husvagn: Ja/nej____Till marknadsstånd: Ja/nej____

Sover i tält: Ja/nej_____________Hur många___________


OBS!
Vi vill att klädsel ska vara tidsenligt, Viking/medeltid upp till 1800-tal. Marknadsstånd/tält ska inte stål eller moderna saker synas, Inget plast mm.


Tänk på rökning och mobiltelefon inte få ske i marknadsstånd mm.


Detta för att vi ska kunna återskapa så historiskt som möjligt för besökare.

Utställaren ansvarar för att inneha ev. tillstånd/registrerade specifika för sin verksamhet samt följa ev. regler och riktlinjer specifika för sin verksamhet och produkter. Detta gäller även salvor och tvålar.

Historiskt läger är för de som kommer och bor och lever men inte har någon försäljning. Detta är gratis.

OBS: Ni som har eldplats måste ha med brandsläckare och brandfilt.

Vid överträdelse mot arrangörernas regler om tidsenlighet eller då marknadsståndet ej hållits öppet under angivna tider så äger projektet Wiks Slotts Medeltidsdagar 100 -års jubileum rätt att ta ut en straffavgift på 1 000 kr. Då det är frågan om dåligt skötande avtidsenlighet så kommer vi först att be er ta bort icke passande varor eller attiraljer, först om detta inte görs så kommer straffavgift att tas ut.


Inga bilar får finnas kvar efter 9.30.

Inga bilar får köras in före marknaden stänger.

Alla städar efter sig.

Det kommer att finnas container för sopor.


Väl mött.

Magmar & Fa Re Rent AB